overzicht 2010

 1. De Sociale Verzekeringbank gaat bij NSWAC een moestuin aanleggen.  Tevens gaan zij een kas inrichten voor eigen kweek groente. 150 zijn hiervoor ter beschikking.
 2. Flinter CBA zal voor het Rode Kruis Training/workshop organiseren. De tegenprestatie van het Rode Kruis is PR voor Flinter CBA door middel van publiciteitsite/ publiciteitsblad en nieuwsbrief.
 3.  Avans gaat voor Arjati studenten / vrijwilligers inzetten voor de opzet en uitvoering van maatschappelijke culturele projecten.
 4. KPMG schenkt St. Marokkaanse Jongeren 1 laptop.
 5. KPMG schenkt  het Rode Kruis 1 laptop .
 6. Réussite biedt een creatieve workshop voor de vrijwilligers naar aanleiding van 10-jarig bestaan Keniaproject Prinsenbeek.  Tegenprestatie : een avondje snuffelen in de winkel.
 7. KPMG schenkt Stichting On Stage 1 laptop.
 8. Sesam Academie biedt Homeplan communicatie advies voor bevorderen van betere huisvesting in arme landen .
 9. Fortis Bank schenkt Buurtsportlocatie 2000 1 laptop.
 10. The Sir biedt SOB ondersteuning bij het invullen van de belastingaangiften ouderen Inzet: 32 uur
 11. Singelveste Allee Wonen geeft  advies en ondersteunt Bazaar bij het  huisvestingsplan.
 12. Corpos zal netwerkcontacten leggen met zakennetwerk Brabant ten behoeve van SNV Brabant Centraal.
 13. M. Ploumen Communicatie / E. Bakker Communicatie stelt voor het RodeKruis een strategisch communicatieplan op. Als tegenprestatie biedt het Rode Kruis 2 dagdelen vergaderruimte aan of EHBO-cursus, AED Training of Basic Life cursus in overleg.
 14. Castelijn Makelaardij zal in 2010 Homeplan als Wereldmakelaar bekend maken binnen Breda.
 15. KPMG schenkt Derde Wereld Werkplaats 1 laptop.
 16. Fortis Bank schenkt Theehuis Heuvel 1 PC.
 17. Sesam Academie geeft advies aan De Zonnebloem inzake reorganisatie.
 18. Réussite biedt het Rode Kruis een workshop om op een creatieve manier de kwaliteiten van het  team naar buiten te brengen en zichtbaar te maken. Tegenprestatie van het Rode Kruis: publiciteit  via de communicatiemogelijkheden van het Rode Kruis.
 19. Juniorkamer Breda zorgt voor collectanten voor het Rode Kruis bij nog nader te benoemen evenement .
 20. Stichting Elisabeth en Arjati gaansamenwerken in het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten op het gebied van de Nederlands-Indische cultuur.
 21. Koopplein.nl regio Zuid en Zuid West zet een button op de website voorNSWAC in ruil voor presentatie management en vermelding in nieuwsbrief.
 22. Fortis Bank Nederland schenkt St. On Stage een PC en ontvangt als tegenprestatie voor het team een workshop HipHop verzorgd door de jongeren zelf.
 23. Flinter consultancy By Art  organiseert voor St. Resto du Coeur een schildermiddag voor een groep mensen die dakloos zijn .
 24. Breda-Actief zet voor St. Rolerisuit maatschappelijke stagiaires in voor tuintaken .
 25. Singelveste Allee Wonen biedt aan St. Betrokken Ondernemers een locatie t.b.v. een informatiesessie over het Oranje Fonds op 8 december.
 26. Fortis Bank en K.A.K. Producties hebben een  gezamenlijk aanbod gedaan aan WorldFood Programme van 1 laptop en website productie t.b.v. het World Food Programme.
 27. 15 personeelsleden van ABN AMRO gaan een dag werken op de Kleine Hoeve.
 28. Ikea biedt Breda-Actief sponsoring voor X-kids vakantieactiviteiten.
 29. Avans Hogeschool zet studenten in van Social Work die een onderzoek gaan doen voor Zorgpunt Brabantpark naar behoefte aan vrijetijdsbesteding en het eventueel entameren van activiteiten.
 30. Stefan Cloudt-The Clou gaat in overleg met Stichting Mentorschap Breda en geeft advies over toepassing van de organisatiediagnose.
 31. Sesam Academie biedt aan St. Jeugd en Rouw Breda 2 dagdelen advies en ondersteuning bij fondsenwerving resp. sponsoren .
 32. K.a.K. Producties helpt de organisatie Tientjes bij de website, online community, profielen social media.
 33. Pouwels Advies B.V.  gaat begeleiding geven aan starters Bazaar
 34. Muziekver. Fidelis onderzoekt  mogelijkheden voor gasten de Zonnebloem musical 2011.
 35. Medewerkers van ABN Amro Bank gaan klussen op Noutenhof, o.a. verven van lokalen.
 36. Leden van de Juniorkamer helpen 2gether bij een activiteit/dagje uit.
 37. Koopplein.nl plaatst voor Sensoor Breda een internet button op koopplein.nl. Tegenprestatie: vermelding in E-Nieuwsbrief + intranet.
 38. Sesam Academie geeft Barca advies organisatiestructuur en fondsenwerving.
 39. BNY Mello en SNV Brabant Centraal gaan nader onderzoek doen naar de mogelijkheden van een samenwerking voor het project Meet en (Gr)eat.
 40. Koopplein Amerstreek Breda gaat artikelen van het Keniaproject Prinsenbeek aanbieden op koopplein.nl.Tegenprestatie: vermelding van de samenwerking in het dorpsblaadje.
 41. Uitgeverij Prospera gaat de West Brabantse Vogelwerkgroep helpen bij ontwerp van wervingsfolder: vormgeving en tekst maken.
 42. KPMG schenkt 1 laptop aan de West Brabantse Vogelwerkgroep.
 43. Uitgeverij Prospera gaat voor Kinderboerderij De Sik  A5 folder ontwerpen t.b.v. werving vrijwilligers en bekendheid locatie.
 44. Your Way Coachingen Therapie gaat Kindertelefoon Breda helpen en ondersteunen bij werving en behoud vrijwilligers.
 45. Flinter CBA en Stichting Oneness Africa gaan schilderijen maken met mensen uit de Afrikaanse gemeenschap. De opbrengst komt ten goede van de Afrika dag 2010 en worden tijdens het festival geëxposeerd.
 46. Breda-Actief biedt aan het Hospice Breda extra handjes voor verschillende werkzaamheden d.m.v. maatschappelijke stage.
 47. Sesam Academie gaat Muziekvereniging Fidelis adviseren bij het opzetten van een  sponsorplan voor het project “Feel the Music”.
 48. Creatief communicatieburo Heldhavtig helpt het Rode KruisBreda bij de ontwerp en ontwikkeling van hun website. Als tegenprestatie is verzorgt het Rode Kruis een workshop life support voor 6 personen.
 49. Sesam Academie biedt Muziekvereniging Fidelis 2 dagdelen ondersteuning op het gebied van communicatie en PR.
 50. Sesam Academie geeft Comité Ginneken feedback bij een plan van aanpak om de activiteiten in te zetten als promotie events voor de sponsor.
 51. Singelveste Allee Wonen biedt  NSWAC expositieruimte aan voor de kunst die is gemaakt door de cliënten van NSWAC.
 52. St. Betrokken Ondernemers Breda organiseert voor het Rode Kruis een infosessie fondsenwerving. Ook komt er een advertentie op de website. Tegenprestatie: inzicht in vraag/aanbod Rode Kruis.
 53. Fortis Bank schenkt 1 laptop aan St. Bas en biedt ondersteuning aan 7 groepen.MBS P&O en NSWAC hebben de afspraak gemaakt om personeel- en organisatiekennis uit te wisselen.
 54. E. Bakker Communicatie gaat De Zonnebloem één dagdeel advies  geven m.b.t. werving bestuursleden.
 55. Loodz Vastgoed schenkt Barca een PC voor bestuurstaken en een flatscreen voor in de kantine.
 56. HRD Center geeft individuele coaching aan het Marokkaanse Vrouwencomité.
 57. Koopplein.nl geeft Homeplan een advertentie en een button op Koopplein Breda en Amerstreek.
 58. Singelveste Allee Wonen, de Vrouwenstudio’s en SNV Brabant Centraal. De vrouwenstudio’s bieden hulp aan bij de organisatie en/of uitvoering van multiculturele kookactiviteiten in wijken.
 59. AvV Coaching gaat JoHo coachen in het verkenningsproces rond de realisatie mondiaal centrum.
 60. Martijn Middelhoff (via KPMG) schenkt 2 ps’s aan Tientjes.
 61. Heldhavtig en St. Mentorschap Breda gaan een gesprek aan inzake aanpak voor de werving van  vrijwilligers.
 62. Sesam Academie geeft 2 dagdelen advies op gebied PR aan Hospice Breda.
 63. Martijn Middelhoff  schenkt aan St. Resto du Coeur 1 PC.
 64. Marshé Breda en Theehuis Heuvel hebben de afspraak gemaakt voor een vervolggesprek.
 65. Praktijk PIT schenkt aan de Vrolijkheid de opbrengst voetreflex massages beurs en deelnemende bedrijven.
 66. E. Bakker biedt aan Sensoor Breda om 2x per jaar 2 uur sparren over  communicatie activiteiten.
 67. LAVG Gerechtsdeurwaarders gaat Barca advies geven op het gebied van debiteurenbeheer.
 68. Loodz Vastgoed biedt Oneness Africa  1 PC + flatscreen.
 69. Het Keniaprojekt Prinsenbeek biedt vanuit het kringloopwinkeltje bestek/borden/glazen aan Feminia Inpakatelier. Tegenprestatie: Turks koken.
 70. J. Van der Poel Grafisch ontwerper helpt Kindertelefoon Breda bij ontwerp poster en/of flyer ten behoeve van het werven van nieuwe vrijwilligers.
 71. K.A.K. Producties ontwikkelt  voor Kindertelefoon Breda een Website  voor het plaatsen van foto’s.
 72. Fortis Bank schenkt Living Adult 1 PC + flatscreen.
 73. Nexo instituutvoor talen biedt de Nederlandse vrijwilligers van SNV BrabantCentraaleen taalmaatje eneen trainingsmoment over omgaan met anderstaligen.
 74. Breda-Actief zorgt voor extra handjes voor kluswerkzaamheden bij Jara.
 75. Koopplein.nl biedt het Rode Kruis Breda een button en advertentie op koopplein. Tegenprestatie: publiciteit in nieuwsbrief/website/blad.
 76. Lions Club Breda biedt aan Breda-Actief ondersteuning maatschappelijke projecten door de Lions Club, zowel materieel als qua inzet van mensen.
 77. Van ‘t Hooft MPT en Advies gaat Bazaar advies geven  bij het opstellen  van een ondernemingsplan voor het starten van de Bazaar.
 78.  Avans Hogeschool regelt voor het Rode Kruis Breda ondersteuning bij evenementen door studenten van de Academie voor Sociale Studies.
 79. Sesam Academie zal met Breda-Actief advisering/meedenken naar mogelijkheden om leerlingen van maatschappelijke stages langdurig te verbinden aan de maatschappelijke instellingen waar zij stage lopen.
 80. IKEA Breda schenkt Kindertelefoon Breda interieuradvies en spulletjes t.b.v. de  inrichting. Tegenprestatie: ondersteuning activiteiten IKEA.
 81. Aztrada verleent St. The Colour Kitchen coaching en advies t.b.v. bij hen betrokken ondernemers.
 82. Marshé Breda en  Bazaar Babel hebben een vervolgafspraak/brainstorm om te kijken wat beide concepten voor elkaar kunnen betekenen.  Advies/ondersteuning vanuit het Marshé Women Business Centre.
 83. Marshé Breda en Femina Inpakatelier hebben een brainstormsessie/ vervolgafspraak om te kijken  hoe er samengewerkt kan worden.
 84. E. Bakker Communicatie geeft St. Mentorschap Breda  Advies inzake werving vrijwilligers.
 85. Houben Advocaten geeft Tientjes advies over rechtsvorm en beperking persoonlijke aansprakelijkheid.
 86. Van ’t Hooft adviseert St. Resto du Coeur met een organisatieadvies.
 87. Femina Inpakatelier maakt een vervolvolg afspraak met Bazaar om te kijken hoe er samengewerkt kan worden.
 88. Bureau Vrij Blikken gaat voor World Food Programme vistitekaartjes ontwerpen en drukken.
 89. Fortis Bank schenkt St. On Stage  1 PC.
 90. J. Van der Poel Grafisch ontwerper verzorgt voor het Rode Kruis Breda een vormgeving benefietavond. Tegenprestatie: In nader overleg zorgt het Rode Kruis zorgt  voor publiciteit in blad/ website/ nieuwsbrief etc.
 91. Sesam Academie biedt de West-Brabantse Vogelwerkgroep aan om mee te denken en te brainstormen over het bereiken van jongere doelgroepen.
 92. De Opening biedt aan Kindertelefoon Breda samen onderzoek te doen en brainstorm naar het vinden en binden vrijwilligers.
 93. Bureau Vrij Blikken ontwerpt voor Juridische dienstverlening / PAOO Breda een ontwerp voor logo en huisstijl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *